PEDI - GAST s.r.o.

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Chmelinová (Skálová)

Šrámkova 3, 40011 Ústí nad Labem
tel.: 730 513 377 
e-mail: info@pedi-gast.cz
www.pedi-gast.cz
Alergologie a imunologie
MUDr. Škvorová Sienkiewiczova 9 tel.: 472 778 748
MUDr. Urbanský Šrámkova 2a tel.: 475 207 696

Endokrinologie a diabetologie
MUDr. Škvor Sienkiewiczova 9 tel.: 472 778 748
tel.: 475 682 351

Foniatrie
MUDr. Králová Horova 9 tel.: 475 200 604

Gastroenterologie
MUDr. Skálová Šrámkova 3 tel.: 739 451 222

Gynekologie dětská
MUDr. Hrbková Klíšská 163 tel.: 475 211 431

Hematologie
MUDr. Procházková Dětská klinika tel.: 475 682 353

Infekční poradna
MUDr. Kalhousová V Jirchářích 2 tel.: 475 220 838
MUDr. Dlouhý V Jirchářích 2 tel.: 475 220 838
MUDr. Lazarová V Jirchářích 2 tel.: 475 220 838
MUDr. Švejda Novosedlické nám.1 tel.: 475 530 705

Kardiologie
MUDr.Homola Masarykova 318a tel. 475 201 258
MUDr.Satrapa Masarykova 318a tel. 475 201 258

Kožní
MUDr. Novotná Velká Hradební 9 tel.: 475 200 806
MUDr. Humhejová Ústecká poliklinika tel.: 477 102 284
MUDr. Dragon Zahradní 92 tel.: 475 603 593

Logopedie
MUDr. Musilová SNP 41 tel.: 472 774 848
San. Demosthenes Mírová 2 tel.: 475 259 332
MUDr. Pospíšilová Hluboká 33 tel.: 472 733 539
MUDr. Plačková Masar. nemocnice tel.: 475 683 045
Mgr. Pečivová Mírová 8 tel.: 602 152 241

Nefrologie
MUDr. Samešová Dlouhá 1 tel.: 475 210 637
MUDr. Laubová Dětská klinika tel.: 475 682 307

Neurologie
MUDr. Novotná Šrámkova 2a tel.: 472 770 410
MUDr. Rennerová U Pivovarské zahrady 5 tel.: 416 591 790
tel.: 777 466 190
  Oční
MUDr. Králová Koněvova 19 tel.: 475 214 820
MUDr. Sušický Revoluční 8 tel.: 475 200 180

ORL
MUDr. Skřivanová Koněvova 19 tel.: 475 214 706
MUDr. Potměšilová Ústecká poliklinika tel.: 477 102 252
MUDr. Sláma Alešova 2 tel.: 475 201 875
MUDr. Laštůvka Dětská klinika tel.: 475 684 709

Ortopedie
MUDr. Zellerinová Masar. nemocnice tel.: 475 683 052
MUDr. Novotný Šrámkova 2a tel.: 475 201 355
MUDr. Madar Rembrandtova 6 tel.: 472 772 455

Protetika
MUDr. Zellerinová Masar. nemocnice tel.: 475 684 469
MUDr. Beneš Masar. nemocnice tel.: 475 684 469

Plicní
MUDr. Janášová Herbenova 4 tel.: 472 742 793

Psychologie
MUDr. Příbová Mírová 2 tel.: 475 259 344
PhDr. Mikuličová Mezní 4 tel.: 475 650 110
PhDr. Mikuličová Ústecká poliklinika tel.: 477 102 167

Psychiatrie
MUDr. Zahradník V Jirchářích 6 tel.: 475 209 779
MUDr. Žižkovský K Sanatoriu 40 tel.: 475 684 731
tel.: 475 684 732

Rehabilitace
MUDr. Schnirchová SNP 41 tel.: 472 773 154
MUDr. Závrská Šrámkova 3 tel.: 472 776 527

Revmatologie
MUDr. Mikulicová Ústecká poliklinika tel.: 477 102 127
MUDr. Záhora Ústecká poliklinika tel.: 477 102 127

Skoliotická poradna
MUDr. Roubíček Masar. nemocnice tel.: 475 684 469
tel.: 477 114 469

Zubní a ortodoncie
MUDr. Marešová Na Okraji 5 tel.: 472 776 580
MUDr. Fryček Zeyerova 21 tel.: 475 534 247