PEDI - GAST s.r.o.

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Chmelinová (Skálová)

Šrámkova 3, 40011 Ústí nad Labem
tel.: 730 513 377
e-mail: info@pedi-gast.cz
www.pedi-gast.cz

Vyšetření CRP (C-reaktivní protein)   crpset.png, 229kB
Výtěr z krku (rychlotest - průkaz antigenu Streptoccocus pyogens)   StrepA
Kultivace moči (na přítomnost E.Coli a enterokoků do druhého dne)   Incubator
Oxymeter BP-12C (měření saturace kyslíku - i u novorozenců)   oxymetr
Měření bilirubinu certifikovaným přístrojem MBJ 20   bilirubin