Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka SKÁLOVÁ

Šrámkova 3, 40011 Ústí nad Labem
tel.: 472 771 726
e-mail: info@pedi-gast.cz
www.pedi-gast.cz

Posudek o zdravotní způsobilosti 

Tábor, škola v přírodě, školní i mimoškolní aktivity 150,-
Sport, sportovní soustředění - včetně vystavení žádanky na vyšetření EKG 250,-

Přihláška
do jeslí nebo MŠ 150,-
na plavání kojenců 50,-
na střední školu nebo učiliště 150,-
na vysokou školu 150,-

Ostatní
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovně lékařské služby 200,-
Potvrzení pro ÚP na příspìvek pro kojící matky 50,-
Potvrzení o zdravotním stavu 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace podrobný 200,-
Vyjádření k vyřazení dítěte z MŠ ze zdravotních důvodů 150,-
Odklad školní docházky 150,-
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 300,-
Řidičský průkaz (vyšetření, posouzení, schválení) 350,-
Řízení plavidla (vyšetření, posouzení, schválení) 350,-
Svářečský kurz (vyšetření, posouzení, schválení) 350,-
Předoperační vyšetření před UPT 250,-
Studium v zahraničí (posouzení, schválení a vyplnění tiskopisu i v angličtině) 300,-
 
Úrazová pojistka 200,-
Bodové hodnocení úrazu, školní úraz 200,-
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou (recept, aplikace, poučení) 150,-
Očkovací průkaz (vystavení a doplnění na žádost pacienta) 250,-
 
Nastřelení náušnic (+ cena naušnic dle výběru) 200,-
Vyšetření CRP na vlastní žádost 200,-
 
Kopírování dokumentace do 20 listù 100,-
                                         21-40 listů 200,-
                                         41-60 listů 300,-
                                více než 60 listů 400,-