PEDI - GAST s.r.o.

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Chmelinová (Skálová)

Šrámkova 3, 40011 Ústí nad Labem
tel.: 730 513 377 
e-mail: info@pedi-gast.cz
www.pedi-gast.cz

Posudky o zdravotní způsobilosti

Tábor, škola v přírodě, školní i mimoškolní aktivity (platnost 2 roky) 250,-
Uvolnění z tělěsné výchovy 150,-
Sport, sportovní soustředění - včetně vystavení žádanky na vyšetření EKG 300,-

Škola - Přihlášky
Přihláška na plavání kojenců 100,-
Přihláška do jeslí nebo MŠ 150,-
Výjádření k vyřazení dítěte z MŠ 200,-
Odklad školní docházky 150,-
Přihláška na střední školu nebo učiliště 200,-
Přihláška na vysokou školu 200,-
Studium v zahraničí 450,-

Průkazy
Řidičský průkaz 500,-
Lodní průkaz 500,-
Svářečský průkaz 300,-
Zbrojní průkaz 500,-
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 300,-

Potvrzení ostatní
Potvrzení pro ÚP na příspěvěk pro kojící matky 100,-
Potvrzení o zdravotním stavu 200,-

Ostatní výkony
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou (recept, aplikace, poučení) 150,-
Vyšetření CRP na vlastní žádost 200,-
Předoperační vyšetření, před UPT  450,-
Nastřelení náušnic (+ cena náušnic dle výběru) 300,-

Administrativní úkony
Výpis ze zdravotní dokumentace podrobný, i pro pracovně lékařské služby 400,-
Očkovací průkaz (vystavení duplikátu a doplnění na žádost pacienta) 250,-
Vyplnění návrhu na lázně - ozdravovnu 100,-
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu (bodové hodnocení úrazu, školní úraz atd.) 300,-
Kopírování ze zdravotní dokumentace - 1 strana 10,-

 

450,-
450,-